NHH

nhhVirksomheden NHH har været drevet af samme familie i fire generationer. Som virksomhed er vi båret frem af markante ledere, som har præget virksomheden indadtil såvel som udadtil. Vi udspringer af det, man med rette kan kalde en konservativ og traditionel virksomhed baseret på ønsket om høj faglighed og troværdighed. Fra det solide udgangspunkt har vi udviklet os til en virksomhed, der stadig bygger på de sammen ønsker og værdier, men som nu er tilpasset udviklingen i byggebranchen og kravene fra det nutidige samfund. NHH’s kerneforretning er baseret på snedker- og tømrerfagene. Det har den været lige fra virksomheden blev stiftet af Niels Herman Hansen, som var den nuværende direktør Marianne Hemicke Rysgaards oldefar. Han var en stærk leder, der vidste, hvordan han ønskede tingene gjort. Han grundlagde den fagligt stolte og kvalitetsbeviste virksomhed, som vi stadig er i dag.

Store forandringer

Da Niels Hemicke Hansen overtog lederposten i 1962 skete der en stor udvikling i virksomheden. På få år i slutningen af 1960’erne steg medarbejderantallet fra 16 til 100. Væksten skete takket være nogle markante byggerier såsom Datacentralen og Kildeskovshallen. I tillæg kom en del byggeri af boliger. Selvom årene frem mod 2001 bar præg af både tider med opgang og nedgang, svigtede vi aldrig vores værdier. Uanset opgavens størrelse leverede vi en løsning af høj kvalitet. Det bar frugt, fordi det resulterede i, at kunderne vedblev at vende tilbage med flere opgaver. I stedet for at udvikle os til storentreprenør har vi valgt at blive ved snedker- og tømrerfaget. Det betyder at vi er højtspecialiserede indenfor dette felt. Vi har flere gange bevist, at vi kan tænke anderledes og opfinde nye arbejdsmetoder i komplekse projekter, som ellers ikke kunne løses.

En lokal virksomhed

NHH har siden 1947 holdt til på Charlottenlundvej i Gentofte. Vi har udvidet gennem årene for at få plads til en virksomhed i vækst. Det giver god mening at blive i Gentofte, da hovedparten af de opgaver vi får er i lokalområdet. Vi er blandt andet stolte over følgende projekter: Gentofte Amtssygehus, Kildeskovshallen, Charlottenlund Badeanstalt, auditorierne på hospitalet i Herlev samt renovering af Gentofte Kommunes skoler. Vi er glade for at kunne sige, at vi har haft mange af de lokale kunder i en menneskealder. For eksempel: Dong og Gentofte Kommune, som vi har haft et godt samarbejde med gennem tiden og stadig har – sidstnævnte i kraft af vores serviceafdeling.

Markante bygninger og kunder i København K

Det er dog ikke kun i Gentofte vi finder vores loyale kunder. Vi har ligeledes mange gode kunder i København K. Et eksempel er Tivoli, hvor vi hver vinter i 25 år har hjulpet med at renovere – H.C. Andersen slottet, Glassalen, Pantomimeteateret – og sætte juleudstillinger op. Vi har også udført arbejde på Operaen, hvilket førte til renovering af Mærsks kontorer i deres tidligere hovedsæde. Ligeledes kan nævnes Det Berlingske hus, som også er en af vores trofaste kunder. Af markante bygninger i København K, som vi har renoveret, kan nævnes: Christian d. 8.’s Palæ (Amalienborg), Eigtveds Pakhus (Udenrigsministeriet), Nationalbanken og nogle af Trekronerfortets bygninger.

NHH’s vision

Vi sætter en stolthed i at levere et stykke arbejde, der har en høj faglig kvalitet og lever op til alle samfundets udviklingsmæssige krav. Vi har en vision om at være den snedker- og tømrervirksomhed, som både offentlige og private kunder i hovedstadsområdet henvender sig til for at få løst deres opgaver. Vi vil også i fremtiden pleje vores gode loyale kunder samtidigt med, at vi får nye kunder, der med tiden også vender tilbage, fordi de oplever en god service, et godt håndværk og projekter, der både pris- og tidsmæssigt overholder de aftaler, vi har indgået.