Istandsættelse af privaten ved fraflytning

Istandsættelse ved fraflytning af lejlighedNår man fraflytter en lejebolig i et boligselskab, er der forskellige regler for, hvordan den skal istandsættes. Her kommer vi ind på A-ordningen og B-ordningen.

A-ordningen

Hvis du bor til leje i en bolig, hvor det er en A-ordning, der gælder ved fraflytning, betyder det at boligens lofter og vægge bliver sat i stand så de fremstår som helt nyistandsatte. Denne form for istandsættelse udføres af professionelle håndværkere og kaldes en normalistandsættelse.

Istandsættelse og rengøring

For at boligen kan gennemgå denne grundige istandsættelse skal du som lejer betale leje i en periode på 14 dage. Derudover skal du ved overlevering af lejligheden sikre dig, at den har gennemgået en grundig rengøring. Gør du ikke boligen ordentligt ren, det kan for eksempel dreje sig om kalk du ikke har fjernet, køleskab, der ikke er gjort rent, skabe der ikke er vasket af og så videre, vil det blive betragtet som misligholdelse. Dermed kan du forvente en stor ekstra regning, da der så skal et professionelt rengøringsfirma på opgaven med at få boligen klar til næste beboer.

Som indflytter

Det betyder også, at når du flytter ind i boligen vil du få overdraget en bolig der er helt rengjort og har lofter og vægge som ser helt nyistandsatte ud. I nogle boligselskaber overtager boligselskabet udgifterne til renovering og istandsættelse hen ad vejen. Det kan enten foregå over et tidsrum på otte år og fire mdr. det vil sige 100 mdr., hvor en procent af istandsættelsesudgiften pr. mdr. overgår til boligselskabet. Alternativt kan det ske over ti år, hvor ti procent om året overgår til boligselskabet. Flytter du inden periodens udløb skal du kun betale den andel af istandsættelsesbeløbet, som boligselskabet ikke har overtaget.

Du kan istandsætte selv

Hvis du selv ønsker at ordne lofter og vægge så de er helt nyistandsatte og også gør grundigt rent og der i tillæg ikke forefindes misligholdelse i boligen, kan du slippe for at betale for istandsættelsen. De fleste boligselskaber vil dog gerne varsles i god tid, hvis du går med tanker om selv at stå for istandsættelsen før overleveringen.

NI-beløb ved A-ordning

Nogle boligselskaber har en ordning hvor fraflytteren betaler et på forhånd fastsat beløb til normalistandsættelse – et såkaldt NI-beløb. Det er et beløb, som den næste lejer får til at sætte i stand for. Det vil sige, at du som indflytter får et beløb som skal bruges på normalistandsættelse. Normalistandsættelse dækker over general tapetsering og maling. Det gælder dog ikke i den tid du bor i lejeboligen. I det tidsrum betaler du selv for maling mm. Ud over dette gælder de samme betingelser som ved A-ordningen.

B-ordningen

Den anden mulighed er en B-ordning. Hvis B-ordningen har en vedligeholdelseskonto tilknyttet, har du ingen udgifter i forbindelse med fraflytning med mindre der forekommer misligholdelse. Den tilknyttede vedligeholdelseskonto spærres ved opsigelse af boligen. Ligesom ved A-ordningen, skal boligen efterlades grundigt rengjort. Eller skal du betale for rengøring.
Som indflytter Det betyder at du flytter ind i en bolig der ikke er normalistandsat. I stedet får du rådighed over istandsættelseskontoen og kan få pengene refunderet for de regninger du skal betale til håndværkere for maling og istandsættelse af boligen. Der er skal selvfølgelig være dækning for udgifterne på kontoen.

Hvad er misligholdelse?

Ifølge loven er det misligholdelse, hvis boligen har taget skade pga. forkert brug eller, hvis boligen ikke er vedligeholdt rigtigt eller slet ikke vedligeholdt. Når du fraflytter betragtes manglende rengøring også som misligholdelse. Derimod skal du ikke betale når det drejer sig om almindeligt slitage f.eks. gulve.
Læs eventuelt mere om gulvafslibning i guiden hos gulvafslibnings-priser.dk her

Almindeligt slid

Når en bolig bruges og ældes vil den naturligvis blive slidt. Der kan forekomme små skrammer i dørkarme og køkkenborde og gulvets lak bliver slidt gennem brug. Det skal du ikke betale for. Derimod vil det betragtes som misligholdelse, hvis gulvet er så slidt at træet er blevet misfarvet og kræver at gulvet skal slibes eller dele skal udskiftes.